Termeni si conditii

Definiții și termeni

STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS – este denumirea comercială a grupului hotelier ce deține unitățile Aqvatonic Balneo Spa & Hotel (Eforie Nord), Hotel Meduza (Eforie Nord), Hotel Delfinul (Eforie Nord), Hotel Tomis (Mamaia) și Hotel Oltenia (Olimp), astfel:

Unitatățile de cazare AQVATONIC BALNEO SPA & HOTEL și Hotel Oltenia Olimp
Firma: Sc Complex Hotelier Steaua De Mare S.R.L.
Adresa: Eforie Nord, Bd T Vladimirescu 39-43
CUI: RO21538402
Nr reg.: J13/1164/06.04.2007

Unitățile de cazare Hotel Delfinul***, Hotel Meduza*** și Hotel Tomis***

Firma: SC Parthis SRL
Adresa: Constanta, Jud. Constanța, Str. Alexandru Lapusneanu, nr. 185A
CUI: RO1899135
Nr reg.: J13/874/1991

Client – persoana fizică / persoana juridică care se află și/sau urmează să intre în posesia Produselor și/sau Serviciilor oferite de Vânzător.

Conținut – termenul face referire (inclusiv, dar fără limitare) la:

– toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui e-mail trimis către orice persoana fizică sau juridică de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator sau partener al Vânzătorului Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioadă;

– informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat;

– date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Site – domeniul www.steauademare.ro și subdomeniile acestuia.

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică ce accesează Site-ul și/sau Conținutul

Vânzător – STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS sau orice partener al STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS ce deține dreptul în scris de comercializare și/sau promovare a Produselor și/sau Serviciilor marca STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS.

Acceptarea termenilor și condițiilor

Folosirea acestui site implică acceptarea în totalitate și necondiționată a Termenilor și Condițiilor.

STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS își rezervă dreptul de a modifica sau a actualiza unilateral Termenii și Condițiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează Site-ul și Conținutul și fără a putea fi ținută responsabilă în vreun fel pentru modificările aduse. Accesând secțiunea ”Termeni și Condiții de utilizare a site-ului” din Site, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi, valabilă și aplicabilă la momentul accesării.

Conținutul este proprietatea STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS. STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS deține drepturile de autor pentru conținut și toate informațiile și elementele grafice, statice sau animate, regăsite în acesta.

Scopul și neangajarea răspunderii

Scopul acestor Termeni și Condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui Site.

STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS nu garantează în niciun fel funcționarea continuă a acestui Site, calitatea Site-ului din punct de vedere tehnic și funcțional, independent de voința STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS . Astfel, STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru orice daune directe sau indirecte suferite sau invocate de Utilizatori provenind din disfuncționalități ale Site-ului. Site-ul și Conținutul este furnizat ca atare, fără garanții de orice fel.

Site-ul poate fi accesat 24h/zi, 7 zile/săptămână, STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS rezervându-și dreptul de a putea oricând suspenda sau întrerupe furnizarea accesului la Site, cu efect imediat și fără un anunț prealabil, în scopul efectuării unor actualizări, reparații sau lucrări de întreținere sau în scopul îmbunătățirii performanțelor acestuia, fără a avea vreo răspundere în acest sens. De asemenea, STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, temporar sau permanent, în orice moment, porțiuni din conținutul Site-ului.

Accesul poate fi limitat ca viteză în perioadele de utilizare maximă, datorită capacității limitate de procesare a sistemului informatic pe care Site-ul este găzduit.

STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS nu răspunde pentru erorile de completare ale câmpurilor formularelor disponibile în Site (identificare greșită a opțiunilor, date introduse greșit, etc.), independent de voința STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS și nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru orice daune directe sau indirecte suferite de Utilizatorii formularelor provenind din erorile de completare.

STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Site-ului în condiții de securitate și confidențialitate.

În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a Site-ului, precum și de nerespectare a oricăror obligații prezentate aici, STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul anumitor utilizatori la Site sau la anumite secțiuni ale Site-ului. Este strict interzisă folosirea unor programe de calculator, aplicații și/sau orice fel de metode neaprobate de STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS în vederea interogării formularelor ori în vederea generării de înregistrări automate sau orice alte acțiuni similare care sunt de natură să afecteze funcționalitatea Site-ului în orice fel sau care s-ar putea manifesta ca un atac asupra Site-ului.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Conținutul, astfel cum este definit în art.1, incluzând și fără limitare la: logo-uri, simboluri comerciale, reprezentări stilizate, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS.

Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile prezentate.

În cazul în care STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS conferă unui Client sau unui partener/colaborator dreptul de a utiliza un anumit conținut, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acord.

Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS și/sau al angajatului sau presupusului angajat STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta exista, față de respectivul Conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prevederile Termenilor și Condițiilor sau cele exprimate printr-un acord de utilizare încheiat între persoana care utilizează conținutul și STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS, în cazul în care acesta exista.

Informațiile de orice natură furnizate de către Utilizatori și/sau Clienți Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Client cu privire la orice informații primite din partea Vânzătorului sau legate de Vânzător fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, Vânzătorul are acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații și, de asemenea, Utilizatorii și/sau Clienții sunt de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, cunoștințe, informații sau tehnici transmise prin intermediul Site-ului. STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării Conținutului și/sau Site-ului.

Orice persoană care accesează Conținutul și sau Site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestora își manifestă consimțământul în mod expres ca datele sale personale să fie prelucrate:

I) în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct) constând în efectuarea de comunicări despre proiectele viitoare sau servicii ale STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS prin e-mail, mesaje scrise (SMS), apelare telefonică, poștă sau alte mijloace de comunicare directă;

II) în vederea îmbunătățirii de către STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS a produselor și serviciilor oferite, precum și a administrării relației cu clienții săi;

III) în vederea efectuării de studii de piață;

IV) în vederea întreprinderii de alte activități de către STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS, permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări separate exprese din partea utilizatorului.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: România, Constanta, str. Alexandru Lapusneanu, nr. 185A, în atenția STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor: rectificare, actualizare, anonimizare, ștergere a datelor a căror prelucrare este neconformă legii 677/2001 sau notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care Vânzătorul poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Produselor și/sau Serviciilor STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS, asigurători, agenții sau asociații de stat sau guvernamentale atunci când legislația specifică prevede acest lucru.

Confidențialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: inscrierea acestor date in documentele fiscale emise de societate conform legii si informarea ta. In cazul realizarii unei comenzi esti obligat sa furnizezi datele mentionate mai sus, acestea fiind necesare pentru a putea fi contactat, pentru a putea fi emise documentele tranzactiei si pentru a iti putea fi livrata comanda. Refuzul tau duce la imposibilitatea procesarii comenzii. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Compania de curierat rapid care livreaza produsele, Compania care asigura service-ul, in cazul produselor care necesita instalare la domiciliu si Compania producatoare, in cazul extensiilor de garantie pe care producatorul le emite direct catre clientul final. Daca doresti sa primesti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS este necesar sa bifezi casuta de abonare la newsletter in contul tau pe www.steauademare.ro. In cazul in care doresti ulterior sa renunti sa primesti comunicari de la STEAUA DE MARE HOTELS & RESORTS te rugam sa te dezabonezi folosind link-ul de dezabonare existent in fiecare newsletter. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a te adresa justitiei. Totodata, ai dreptul sa te opui prelucrarii datelor personale care te privesc si sa soliciti stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, te poti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata trimisa pe adresa societatii care poate fi gasita in pagina de contact. Trebuie insa precizat ca, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, datele tale personale nu pot fi sterse din documentele financiare, fiscale si de gestiune emise de societate, aceste prelucrari avand caracter obligatioriu, iar Legea nr. 677/2001 prevede exluderea dreptului de opozitie in acest caz. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de drept a tuturor obligațiilor contractuale fără ca vreuna dintre părți sa poată pretinde celeilalte alte daune sau interese.

Legea aplicabilă – jurisdicția

Părțile vor soluționa eventualele litigii survenite pe cale amiabilă, în caz contrar se vor adresa instanțelor judecătorești de la sediul furnizorului.

Contact

Unitatățile de cazare AQVATONIC BALNEO SPA & HOTEL și Hotel Oltenia Olimp
Firma: Sc Complex Hotelier Steaua De Mare S.R.L.
Adresa: Eforie Nord, Bd T Vladimirescu 39-43
CUI: RO21538402
Nr reg.: J13/1164/06.04.2007

Unitățile de cazare Hotel Delfinul***, Hotel Meduza*** și Hotel Tomis***

Firma: SC Parthis SRL
Adresa: Constanta, Jud. Constanța, Str. Alexandru Lapusneanu, nr. 185A
CUI: RO1899135
Nr reg.: J13/874/1991